1 pa?dziernika 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 1 pa?dziernika 2014r Stowarzyszenie wsplnie z Forum dla Nowej Huty zorganizowa?o spotkanie w Nowohuckim Centrum Kultury . Spotkanie odby?o si? z prof . Aleksandrem Noworl i dotyczy?o naboru projektw do aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji " starej " Nowej Huty.

 
19-20 wrze?nia 2014r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniach 19-20 wrze?nia 2014r pracownik Stowarzyszenia uczestniczy? w Akademii Krakw dla NGO - tematem szkolenia " Pozyskiwanie ?rodkw/ Fundraising

 
19 wrzesnia 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Forum dla Nowej Huty informuje, ze tegoroczny Rajd Rowerowy wok? ??k Nowohuckich z okazji Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu 2014 , nie odb?dzie si? z powodu osuwisk na skarpie ??k Nowohuckich.

ZAPRASZAMY ZA ROK. Z POZDROWIENIAMI DLA ROWERZYSTW, NAUCZYCIELI I DYREKTORW SZK?.

 
1 wrzesnia 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

1 wrze?nia 2014

Pe?nomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Spo?ecznej Pani Anna Oko?ska- Walkowicz zaprosi?a wszystkie organizacje pozarz?dowe do uczestnictwa w spotkaniu dotycz?cemu koncepcji utworzenia przez Gmin? Inkubatora NGO/ Centrum Obywatelskiego. Spotkanie odby?o si? w siedzibie UMK przy ul. Wielopole 17 A. W spotkaniu uczestniczy? Wiceprzewodnicz?cy Pan Krzysztof Kwatera.

 
lipiec-sierpie? 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

lipiec- sierpie? 2014

Nasi pracownicy zg?osili trzy wnioski z Dzielnicy XVI i XVIII do Bud?etu Obywatelskiego 2015. Rady Dzielnic zorganizowa?y wcze?niej cykl spotka? informacyjnych .

 
21-31 lipca 2014r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Forum dla Nowej Huty wsplnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Nowej Huty jak co roku zorganizowa?o w dniach od 21 do 31 lipca 2014r. dla trzydziestu siedmiu podopiecznych z placwek Opieku?czo - Wychowawczych Wsparcia Dziennego koloni? letni? do Jordanowa. Dzieci wyjecha?y z wykwalifikowan? kadr? pod has?em Wakacje z Indianami. Wychowankom organizowano gry i zabawy w india?skim klimacie, wi?c by?y wioski, wodzowie, gry i zabawy integracyjne oraz gry zespo?owe. W upalne dni pod czujnym okiem ratownika korzysta?y z basenu na terenie o?rodka co by?o dla najm?odszych najwi?ksz? atrakcj?. Odbywa? si? jak co roku chrzest kolonijny, wycieczka w pobliskie grki, dzie? sportu czy konkursy takie jak Mam talent lub Mini playback show. Nie mog?o zabrakn?? jak zawsze dyskotek o ktre dzieci prosi?y bardzo ch?tnie oraz ogniska z kie?baskami.

Codzienny konkurs czysto?ci, motywowa? do sprz?tania swoich pokoi. Rodzice zastanawiali si? nawet s?ysz?c opowie?ci - czy w domu nie robi? takich konkursw.

Dzieci bardzo si? ze sob? z?y?y, zintegrowa?y. Przy po?egnaniach polecia?o wiele ?ez ale wiadomo, ?e za rok spotkaj? si? ponownie.

Jeste?my niezmiernie wdzi?czni wszystkim sponsorom za pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dla naszych podopiecznych bez ich wsparcia wyjazd nie doszed? by do skutku.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>