lipiec- sierpie? 2014. PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

lipiec - sierpie? 2014

Forum Nowej Huty wsplnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w okresie wakacyjnym zorganizowa?o dla swoich podopiecznych z Placwek Opieku?czo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego liczne atrakcje kulturalno-rekreacyjne. W Krakowie nie brakowa?o atrakcji dla dzieci, m.in. korzysta?y z basenu Krakowianka, boiska wielofunkcyjnego MDK, odwiedzi?y Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum In?ynierii Miejskiej, wystawy w NCK, Ogrd Zoologiczny, Muzeum Manggha, Muzeum Do?wiadcze?, Ogrd Botaniczny, Krlewskie Wakacje ( pobyt w Parku Wodnym, konkursy, zabawy, seans filmowy w Kinie Kijw) oraz wiele innych atrakcji. Dzi?kujemy w imieniu swoim oraz dzieci wszystkim sponsorom w tym cz?onkom Forum dla Nowej Huty za wsparcie, ktre pozwoli?o w organizacji letniego wypoczynku.

 
27-28 czerwca 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

27-28 czerwca 2014

W dniach 27-28 czerwca 2014r odby?o si? Wojewdzkie Forum Inicjatyw Pozarz?dowych. Wydarzenie to skierowane by?o do ma?opolskich organizacji pozarz?dowych. Forum stanowi cze?? oglnokrajowej inicjatywy, pod nazwa " III Sektor dla Polski - co organizacje mog? zrobi? dla kraju?" Inicjatywa ta s?u?y zbudowaniu Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego, w procesie oddolnym , samodzielnie przez organizacje pozarz?dowe i aktywistw. Forum odby?o si? w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.

 
17 czerwca 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

17 czerwca 2014r.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zorganizowa?o spotkanie dla ma?opolskich organizacji pozarz?dowych i instytucji publicznych po?wi?cone zagadnieniu motywowania wolontariuszy. Nasi pracownicy wzi?li udzia? w spotkaniu.

 
24 czerwca 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

?wi?to Organizacji Pozarz?dowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

24 czerwca Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty wsplnie z Forum dla Nowej Huty wzi??o udzia? w ?wi?cie Organizacji Pozarz?dowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Na Rynku G?wnym, swoj? dzia?alno?? prezentowa?y Organizacje Po?ytku Publicznego. W strefie animacji mo?na by?o zapozna? si? z zasadami pierwszej pomocy oraz uda? si? na przeja?d?k? tandemem z zas?oni?tymi oczami, poznaj?c w ten sposb odczucia osb niewidomych. Nasze Stowarzyszenie i Forum zaprezentowa?o aktualne projekty , w tym ?wietlice ?rodowiskowe ich dzia?alno?? oraz potrzeby w codziennej dzia?alno?ci, zach?ca?o m?odzie? do wolontariatu, jak rwnie? opowiada?o o Zielonym Szlaku Nowa Huta - D?ubnia .

 
25 kwietnia 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Dni Ziemi 2014

Dni Ziemi to coroczna impreza organizowana wsplnie z Wydzia?em Kszta?towania ?rodowiska UMK. Obchody Dni Ziemi maj? charakter oglnokrajowy. Ich celem jest skupienie uwagi jak najwi?kszej liczby osb w sprawie zwi?zanej ze stanem ?rodowiska naturalnego i jego ochron?.

W tym roku Dni Ziemi odby?y si? w Nowej Hucie na placu Centralnym. Wzorem Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona by?a zbirka surowcw w zamian, za ktre rozdawane by?y sadzonki kwiatw i krzeww. Ca?o?? imprezy u?wietnia?y wyst?py dzieci z nowohuckich szk? i przedszkoli. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty w ramach obchodw Dni Ziemi 2014 zorganizowa?o, jak co roku przejazd rowerowy wok? ??k Nowohuckich w ktrym udzia? wzi??a m?odzie? z nowohuckich szk?. Rajd odby? si? 25 kwietnia o godz.10.00 i zosta? uroczy?cie otwarty przez Pani? Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Bo?en? Kutrzeb? Nikiel, Jolant? Sendur z UMK Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska oraz Pana Dyrektora Nowohuckiego Centrum Kultury Zbigniewa Grzyba. Dla najm?odszych, t?umnie przyby?ych uczestnikw przeprowadzona zosta?a lekcja edukacyjna przez Pani? Jolant? Sendur z Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK. Przedszkolaki mog?y us?ysze? wiele ciekawostek na temat ??k Nowohuckich. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Wykaz szk?, bior?cych udzia? w Rajdzie:

1.Zesp? Szk? Chemobudowa os. Urocze 13 Krakw

2.Zesp? Szk? Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37 Krakw

3.Szko?a Podstawowa nr 92 os. Kalinowe Krakw

4.Zesp? Szk? Gastronomicznych w Krakowie

5.Samorz?dowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3 Krakw

 
10 kwietnia 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Forum dla Nowej Huty wsplnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Nowej Huty wsplnie z Lokaln? Grup? Dzia?ania " Go?ciniec 4 ?ywio?w", Stowarzyszeniem Lokaln? Grup? Dzia?ania " Dolina Raby", Nadwi?la?sk? Grup? Dzia?ania E.O. CENOMA organizuje w dniu 10 kwietnia 2014r w Nowohuckim Centrum Kultury Konferencje Wie? dla siebie i miasta - sie? wiosek tematycznych " Od krakowiakw do grali". W trakcie konferencji odb?dzie si? prezentacja promocji wiosek tematycznych :

-Jastrz?bia- Wioska Trzech Wionkw, ?azy- Wioska Dobrej Pogody, Raba Wy?na- Wie? Pachn?ca Truskawka, Siedlec- Akademia Krakowska, Spytkowice- Podhala?skie Gazdowanie, Stronie- Wioska Rzemios? i Umiej?tno?ci.

Podczas Konferencji odb?dzie si? degustacja produktw lokalnych i tradycyjnych.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>