lipiec-sierpie? 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Cz?onkowie Forum dla Nowej Huty w okresie wakacyjnym pomog?o w zorganizowaniu letniego wypoczynku dla dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju. W dniach 23.07 - 01.08.2012 trzydzie?ci dzieci pojecha?o na wyjazd wakacyjny do Jordanowa. W Krakowie rwnie? zorganizowano dzieciom wiele atrakcji m.in. korzysta?y z basenu Krakowianka, Com Com Zon, boiska wielofunkcyjnego MDK, odwiedzi?y Muzeum Lotnictwa, Ogrd Do?wiadcze?, Ogrd Botaniczny, Muzeum In?ynierii Miejskiej, wystawy w NCK, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Manggha, oraz wiele innych atrakcji. W imieniu Stowarzyszenia oraz dzieci dzi?kujemy wszystkim sponsorom w organizacji letniego wypoczynku.

 
14 czerwca 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 14 czerwca brali?my udzia? i w konferencji Wolontariat pracowniczy wsplnota interesw ktra odby?a si? w Urz?dzie Marsza?kowskim Wojewdztwa Ma?opolskiego organizowana przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie dzia?aj?ce przy Fundacji Biuro Inicjatyw Spo?ecznych.

 
17 maja 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Dnia 17 maja w Urz?dzie Miasta Krakowa na Placu Wszystkich ?wi?tych Prezydent Miasta Krakowa zwo?a? Walne Zgromadzenie Organizacji Pozarz?dowych, odby? si? rwnie? nabr na kandydatw do Krakowskiej Rady Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego.

 
25 kwietnia 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

W dniu 25 kwietnia brali?my udzia? w spotkaniu z okazji Dnia Wolontariusza, ktre odby?o si? na Uniwersytecie Ekonomicznym, aby promowa? placwki Opieku?czo Wychowawcze wsparcia Dziennego.

 
kwiecie? 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Forum dla Nowej Huty oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty uczestniczy?o w spotkaniu Okr?g?ego Sto?u Edukacyjnego w Krakowie.

Prezydent Jacek Majchrowski zaprosi? rodzicw oraz przedstawicieli organw, stowarzysze? zajmuj?cych si? rozwojem edukacji.

By?y prowadzone dyskusje zwi?zane z dzia?aniem podejmowanym przez Urz?d Miasta Krakowa zwi?zanym z restrukturyzacj? sieci szk? i placwek oraz racjonalizacj? wydatkw.

 
18 kwietnia 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   

Dnia 18 kwietnia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty odby?a si? wystawa Nowa przestrze? Modernizm w Nowej Hucie,

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>