Geneza Forum dla Nowej Huty PDF Drukuj Email
Nowa Huta, w tym Obszar Strategiczny Kraków-Wschód, od wielu lat pozostają poważnym wyzwaniem społeczno-gospodarczym. W ostatnim okresie czasu, do problemów ochrony środowiska, które pomimo wielu poważnych inwestycji wciąż pozostają nierozwiązane, doszły inne - związane z utratą miejsc pracy przez pracowników HTS i okolicznych przedsiębiorstw. Powoduje to, że narastają problemy społeczne związane z brakiem pracy i obniżającym się poziomem życia części mieszkańców Nowej Huty. Dlatego Nowa Huta jest miejscem wielu, obok rządowych i samorządowych, inicjatyw organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw prywatnych, które czują się odpowiedzialne społecznie.

Przykładowo na terenie Nowej Huty mieści się siedziba Krakowskiego Forum Organizacji Socjalnych, skupiającego ponad 30 organizacji działających na polu opieki społecznej. Działania socjalne podejmuje też kościół i organizacje kościelne. Od lat działa w Nowej Hucie Towarzystwo Solidarnej Pomocy, wspierające najuboższych. W niewielkiej odległości od nowohuckiej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie Fundacja Sacrosong planuje zbudowanie osiedla dla bezdomnych.

W Nowej Hucie mieściła się przez kilka lat siedziba regionalnego (województwo małopolskie i śląskie) programu Czysty Biznes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Celem Programu jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Spośród blisko 200 firm uczestniczących w Programie, kilkanaście działa w Nowej Hucie. Tutaj też Program stara się zrealizować m.in. ideę tzw. Zielonych Parków Przedsiębiorczości. W bezpośrednim sąsiedztwie HTS działa jedno z największych i najbardziej kompleksowych w Polsce centrów przedsiębiorczości (Inkubator, Ośrodek, Fundusz) prowadzone przez Fundację Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.

Inicjatywy ważne, nie tylko z gospodarczego punktu widzenia podejmują też przedsiębiorstwa prywatne. Slag Recycling i Madrohut przedsiębiorstwa eksploatujące hałdy żużla wychodzą z inicjatywami szerszych działań w zakresie gospodarki odpadami w mieście. ROLHUT sp. z o.o. administruje od kilku lat biznes-parkiem. Zarząd Elektrociepłowni Nowa Huta ma swojego pełnomocnika, którego zadaniem jest wspieranie inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej, niekoniecznie związanych z działalnością przedsiębiorstwa.Inicjatywy powyższe, podobnie jak inicjatywy rządowe i samorządowe, mają jednak charakter rozproszony i nie są postrzegane jako wystarczające dla odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi Nowa Huta. Dlatego ważnym wydaje się podjęcie działań mających z jednej strony za zadanie monitorowanie inicjatyw i programów już prowadzonych, z drugiej strony, zainicjowanie i wdrożenie nowych przedsięwzięć, które byłyby istotne dla zrównoważonego rozwoju obszaru Nowej Huty.

Od 1994 do 1998 roku funkcjonowała tzw. Komisja Wspólna HTS, grupująca przedstawicieli władz lokalnych: Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Miasta oraz kierownictwa HTS. W tym roku utworzono nową Komisję Wspólną HTS i Administracji Publicznej. Organizacje pozarządowe i inne przedsiębiorstwa nie uczestniczą w jej pracach. Realizacja rozwoju zrównoważonego wyraża się w procesach podejmowania decyzji poszukujących równoważenia racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. W tej sytuacji organizacje pozarządowe, sektor biznesu oraz inne instytucje działające na terenie Nowej Huty postanowiły powołać strukturę partnerską Forum dla Nowej Huty.
Zmieniony: Czwartek, 04 Wrzesień 2008 13:53