Historia powstania Forum PDF Drukuj Email
"Forum dla Nowej Huty" utworzyło we wrześniu 2000 r. kilkanaście organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych podpisując stosowne porozumienie. Przedstawiciele władz lokalnych i Huty im. T. Sendzimira tworzą osobną, powołaną z własnej inicjatywy, strukturę - Komisję Wspólną Administracji Publicznej i HTS. W posiedzeniach Forum uczestniczą jednak przedstawiciele władz publicznych i HTS, a także kilkunastu innych, niż założyciele, organizacji i firm. Porozumienie jest otwarte na dodatkowych partnerów. Forum ma regulamin działania, wybrane władze i listę projektów w podziale na Zespoły Robocze.

Proces utworzenia i organizowania się Forum w czasie wyglądał następująco:

III-VI 2000 Pierwsze spotkania (wzajemne zapoznanie się, poszukiwanie możliwości współpracy, zapoznanie się z doświadczenia funkcjonowania partnerstwa w mieście Rotherham)

VI 2000 Seminarium wspólnie z CASTer "Nowa Huta - Wezwanie do działania" (zebrano w jeden dokument materiały informacyjne o ponad 20 instytucjach i organizacjach działających na terenie Nowej Huty)

VII 2000 Warsztaty "Challenges of Sustainable Development in Poland" (uczestnicy warsztatów zapoznali się z sytuacją w Nowej Hucie jako casy study i zaproponowali utworzenie Forum dla Nowej Huty)

IX 2000 Podpisanie porozumienia o powołaniu Forum dla Nowej Huty

X-XII 2000 Kolejne spotkania z nowymi partnerami

I 2001 Przyjęcie regulaminu

III 2001 Wybór władz

Do pobrania:
  

Projekty z roku 2005

 

Projekty z lat 2003-2004

 

Zmieniony: Czwartek, 04 Wrzesień 2008 13:34