Struktura Forum dla Nowej Huty PDF Drukuj Email

Najwyższą władzę w Forum stanowi, zgodnie z przyjętym przez partnerów regulaminem Walne Zebranie wszystkich członków Forum. Walne Zebrania, zgodnie z regulaminem, powinno się odbywać się co najmniej raz w roku - partnerzy Forum spotykają się w pełnym składzie częściej.

Walne Zebranie w 2005 roku wybrało ze swego grona następujące Prezydium Forum, które głównie kieruje na bieżąco pracami Forum i reprezentuje je na zewnątrz: 

Przewodniczący:
Tadeusz Kasprzyk, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju Gospodarki Lokalnej Elektrociepłowni Kraków S.A.

Wiceprzewodniczący:
Tadeusz Staniec , Radny Dzielnicy XVIII

Członek Prezydium:
Aneta Kislinger-Kuropatnicka, Kierownik ds. Komunikacji Wewnętrznej firmy Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. 
Wiesław Ptaszek, szef Biura Nadzoru Majątkowego Mittal Steel Poland / o Kraków
ks. Jan Palusiński, Prezes Zarządu Fundacji Sacrosong
Danuta Szymońska, Dyrektor Domu Kultury im. C.K. Norwida
Krzysztof Kwatera, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty

Radę forum stanowią przedstawiciele następujących firm i instytucji:

 • Rada Dzielnicy XIV
 • Rada Dzielnicy XVIII
 • Oddział Dzieje Nowej Huty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
 • Szkoła Podstawowa nr 92
 • Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
 • Mittal Steel Poland S.A.
 • Elektrociepłownia Kraków S.A.
 • Fundacja Sacrosong
 • Pierwsza Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
 • Klub Czystego Biznesu w Nowej Hucie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty
Zmieniony: Piątek, 18 Maj 2012 10:39