PDF Drukuj Email
Nie wszyscy partnerzy, ktrzy podpisali Porozumienie, aktywnie uczestnicz? w pracach Forum dla Nowej Huty, natomiast jest wielu nowych partnerw, ktrzy to czyni?. Poni?ej wymieniono g?wnych uczestnikw spotka? i projektw Forum w podziale na trzy sektory.

Sektor publiczny:
 • Urz?d Miasta Krakowa
 • Rady Dzielnic: XIV i XVIII
 • O?rodek Kultury im C.K. Norwida
 • XVI Liceum Oglnokszta?c?ce
 • Szko?a Podstawowa nr.92
 • Przedszkole Samorz?dowe nr 106
 • Wojewdzki Urz?d Pracy
 • Zesp? Szk? Ekonomicznych nr 2 Teatr Ludowy
 • O?rodek Kszta?cenia Urbanistw Politechniki Krakowskiej

Sektor biznesu:
 • Elektrociep?ownia Krakw S.A.
 • Philip Morris Polska S.A.
 • Mittal Steel / Oddz. w Krakowie
 • Slag Recycling Sp. z o.o.
 • Centrum Rowerowe "Tomar"
 • Hotel Orient
 • PHU Rolhut

Sektor organizacji pozarz?dowych:
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty
 • Fundacja Partnerstwo dla ?rodowiska 
 • Fundacja Sacrosong
 • Ma?opolski Instytut Nieruchomo?ci 
 • Yacht Klub Polski Krakw
 • Klub Je?dziecki "Pegaz"
 • Ma?opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezrobotnych

   
Zmieniony: Środa, 03 Wrzesień 2008 12:28