Ścieżki Rowerowe w Nowej Hucie PDF Drukuj Email
 W roku 2005 otwarliśmy Zielony Szlak Nowa Huta- Dłubnia. Odbyły się rajdy rowerowe młodzieży szkolnej na szlaku. Umieściliśmy 30 tablic informacyjnych o szlaku w ważnych miejscach Nowej Huty.

Zielony Szlak Nowa Huta- Dłubnia jest propozycja zwiedzania Nowej Huty w sposób aktywny, ekologiczny i poznawczy- na rowerze, pieszo, konno, a nawet łódka. Osią zielonego szlaku jest 32- kilometrowa sieć tras rowerowych łączących zabytki związane z historią Nowej Huty, ostoje przyrody, tereny zielone, parki i miejsca rekreacyjne. Sieć tematycznych zielonych ścieżek nowohuckich realizowanych zgodnie z ideą zielonych szlaków- greenways została włączona do międzynarodowego Szlaku Bursztynowego, biegnącego z Budapesztu do Krakowa, a docelowo Dolina Wisły po Morze Bałtyckie. 
 
Zdjęcie: Tomasz Kwatera
Zdjęcie: Tomasz Kwatera
 
Inicjatorami szlaku są najmłodsi mieszkańcy Nowej Huty. Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego w ramach edukacyjnego projektu " Czysta Dłubnia" zaplanowali wstępny przebieg trasy rowerowo- pieszej w Dolinie Dłubni. Potem projekt rozrósł się o tereny starej Nowej Huty oraz zabytkowe forty. Zielony Szlak nowohucki tworzą trzy pętle tematyczne, stanowiące propozycję krótkich rowerowych spacerów. Pętla Dłubni- Zielony szlak rowerowy o długości 12 km wiedzie przez tereny wsi Mogiła i Krzesławice. Pętla starej Nowej Huty - o dł. 10 km prezentuje przemiany obszaru dzisiejszej Nowej Huty na przestrzeni 2 poł. XX w. Trasa pozwala poznać rozwiązania urbanistyczne z lat 50. XX w, gdzie znaczące miejsce przewidziano dla terenów zielonych , jako przeciwwagi dla przemysłowego charakteru dzielnicy. Pętla Twierdzy Kraków- rowerowa pętla dl. 10 km wiodąca przez dawne wsie Krzesławice i Grębałów. Można udać się na odkrywanie tajemnic krakowskich fortyfikacji. 

Projekt realizowany jest w ramach Forum dla Nowej Huty, wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Urzędem Miasta Krakowa , Elektrociepłownią Kraków S.A.