Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Pani Anna Okońska- Walkowicz zaprosiła wszystkie organizacje pozarządowe do uczestnictwa w spotkaniu  dotyczącemu koncepcji  utworzenia przez Gminę Inkubatora NGO/ Centrum Obywatelskiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie UMK przy ul. Wielopole 17 A. W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący  Pan Krzysztof Kwatera.