W dniu 1 pa?dziernika 2014r Stowarzyszenie wsplnie z Forum dla Nowej Huty zorganizowa?o spotkanie w Nowohuckim Centrum Kultury . Spotkanie odby?o si? z prof . Aleksandrem Noworl i dotyczy?o naboru projektw do aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji " starej " Nowej Huty.