Stowarzyszenie wsplnie ze sponsorami oraz cz?onkami Forum dla Nowej Huty zorganizowa?o dla dzieci ze ?wietlic ?rodowiskowych plan ferii zimowych 2015r. W?rd licznych atrakcji by?y wycieczki po Krakowie, basen, boisko wielofunkcyjne, Muzeum Mocak, Kino Agrafka,Teatr Ludowy , Muzeum Lotniska , Muzeum Dzieje Nowej Huty i wiele innych. W ostatnim dniu ferii dzieci pojecha?y na wycieczk? do miejscowo?ci Kostrza - Sadek. Ma?a urokliwa miejscowo?? w jej pobli?u mie?ci si? gra Kostrza. Dzieci zwiedzi?y gospodarstwo rolne, zwierzaki cieszy?y si? powodzeniem. Po spacerze w izbie , ktra obecnie jest ?wietlica mo?na by?o wys?ucha? opowie?ci o starym piecu do pieczenia chleba i innych atrakcjach tego czarodziejskiego zak?tka. W porze popo?udniowej po smacznym obiedzie dzieci uczestniczy?y w warsztatach mydlarskich. Ka?dy samodzielnie wykona? myde?ko glicerynowe o zapachu ro?nych aromatycznych olejkw. Dzieci by?y bardzo zadowolone z wycieczki, pe?ne rado?ci wraca?y do Krakowa.