24 kwietnia 2015r PDF Drukuj Email
Wpisany przez forum   
Wtorek, 06 Wrzesień 2016 12:13

Dni Ziemi 2015

Dni Ziemi to coroczna impreza organizowana wsplnie z Wydzia?em Kszta?towania ?rodowiska UMK. Obchody Dni Ziemi maj? charakter oglnokrajowy. Ich celem jest skupienie uwagi jak najwi?kszej liczby osb w sprawie zwi?zanej ze stanem ?rodowiska naturalnego i jego ochron?.
Dni Ziemi odby?y si? w Nowej Hucie na placu Centralnym. Wzorem Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona by?a zbirka surowcw w zamian, za ktre rozdawane by?y sadzonki kwiatw i krzeww. Ca?o?? imprezy u?wietnia?y wyst?py dzieci z nowohuckich szk? i przedszkoli. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty wsplnie z Forum dla Nowej Huty w ramach obchodw Dni Ziemi 2015 zorganizowa?o, jak co roku przejazd rowerowy wok? ??k Nowohuckich w ktrym udzia? wzi??a m?odzie? z nowohuckich szk?.

Rajd odby? si? 24 kwietnia o godz.10.00 i zosta? uroczy?cie otwarty przez Pani? Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Bo?en? Kutrzeb? Nikiel, Jolant? Sendur z UMK Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska oraz Pana Dyrektora Nowohuckiego Centrum Kultury Zbigniewa Grzyba. Dla najm?odszych, t?umnie przyby?ych uczestnikw przeprowadzona zosta?a lekcja edukacyjna przez Pani? Jolant? Sendur z Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska UMK. Przedszkolaki mog?y us?ysze? wiele ciekawostek na temat ??k Nowohuckich, dowiedzie? si? jak wa?ne jest dbanie o ?rodowisko naturalne, oraz jak istotne jest segregowanie ?mieci w celu ich p?niejszego przetwarzania.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Serdeczne podzi?kowania sk?adamy Dyrektorom Szk? oraz wychowawcom, ktrzy zach?caj? m?odzie? do aktywnego uczestnictwa w cyklicznych przejazdach rowerowych promuj?c Zielony Szlak Nowa Huta D?ubnia.

Wykaz szk?, bior?cych udzia? w Rajdzie:
1.Zesp? Szk? Budowlanych Chemobudowa os. Urocze 13 Krakw
2.Zesp? Szk? Mechanicznych nr 3 os. Szkolne 37 Krakw
4.Zesp? Szk? Gastronomicznych w Krakowie
5. Zesp? Szk? Poligraficzno-Medialnych w Krakowie
5.Samorz?dowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3 Krakw