Misja Forum PDF Drukuj Email

Misja Forum Dla Nowej Huty została ustalona na konferencji w dniu 20 czerwca 2005 roku.

Misja:

Koordynacja działań organizacji z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju Nowej Huty.

Forum realizuje swoją misję poprzez działania na rzecz: 


• programowania rozwoju Nowej Huty zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i eliminacji barier rozwojowych, 

• partnerstwa różnych organizacji z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, 

• przyciągania inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia socjalnego, 

• rozwoju turystyki, sportu i rekreacji, 

• edukacji ekologicznej młodzieży i dorosłych, 

• ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego

• stworzenia ofert spędzania czasu wolnego dla młodzieży