Wybrane osiągnięcia PDF Drukuj Email
Główną inicjatywą Forum jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dla Nowej Huty wg standardów Agendy 21. W celu przygotowania się do prac nad stworzeniem harmonogramu prac Agendy 21 członkowie Forum zapoznali się głównie z koncepcją planu zagospodarowania przestrzennego Nowej Huty opracowaną przez prof. Juchnowicza i uwarunkowaniami związanymi z istnieniem strefy ochronnej wokół HTS. Ważnym elementem promocji Lokalnej Agendy 21 dla Nowej Huty była organizacja III Krakowskiej Wystawy Ekologicznej w ramach obchodów Dni Ziemi 2002 w Krakowie, która miała miejsce na placu w alei Róż w Nowej Hucie w kwietniu tego roku. W imprezie uczestniczyło około 5 tysięcy osób, które zwiedzając kilkadziesiąt stanowisk, odwiedzało stanowisko Forum dla Nowej Huty promujące na planszach ideę Lokalnej Agendy 21. 

W realizację Lokalnej Agendy 21 dla Nowej Huty, czynnie włączył się Krakowski Instytut Nieruchomości (KIN), który zorganizował kilka konferencji związaną z promocją koncepcji rozwoju Krakowa jako miasta zwartego oraz promocji gospodarczej Nowej Huty. Instytut współuczestniczy w opracowaniu projektu Parku Technologicznego w Branicach.
Podczas konferencji organizowanych przez KIN wskazano na potrzebę utworzenia Komitetu Sterującego Agendy 21 pod roboczą nazwą - "Koalicja na rzecz Agendy 21 dla Nowej Huty". Na spotkaniu roboczym Forum dla Nowej Huty w przygotowano propozycję składu Komitetu Sterującego Lokalnej Agendy 21, skupiającego przedstawicieli trzech sektorów.

Projektem związanym z Agendą 21 jest opracowanie społecznych wskaźników zrównoważonego rozwoju dla Nowej Huty. Pierwsze warsztaty na ten temat, zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przy wsparciu merytorycznym i finansowym ze strony Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, odbyły się w dniu 28 sierpnia 2002 r. Ich efektem jest propozycja społecznych wskaźników zrównoważonego rozwoju w obszarze spraw społecznych. Podczas drugich warsztatów - w dniu 18 października 2002 r. opracowano wskaźniki dla obszarów: gospodarka i ochrona środowiska. 

W ramach projektu "Trasy turystyczne na terenie i wokół Nowej Huty", którego celem jest wytyczenie i promocja tras turystycznych na terenie i wokół Nowej Huty odbyła się w dniu 28 września 2001 r. akcja promocyjna projektu zatytułowana "Dzień dziedzictwa kulturowego Nowej Huty" (w nawiązaniu do "Dni Dziedzictwa Kulturowego Małopolski"). Uczestnicy spotkania przejechali na rowerach trasę wytyczoną wokół dolnego odcinka rzeki Dłubni, jak również, wyjątkowo w tym dniu, wjechali na teren HTS. Rozstawieni wzdłuż trasy uczniowie XVI LO informowali o znajdującej się na niej atrakcjach turystycznych. W ramach tego projektu w czerwcu 2002 roku wydano mapę tzw. Zielonego Szlaku Nowa Huta Dłubnia, która stanowiła dodatek do wydania Gazety w Krakowie. Mapa ta została wręczona Księciu Walii Karolowi podczas jego pobytu w Krakowie.

Obecnie opracowana została koncepcja przebiegu i oznakowania Zielonego Szlaku Nowa Huta Dłubnia, który stanowić będzie lokalną pętlę Szlaku Bursztynowego, realizowanego zgodnie z ideą greenways. Koncepcja przekazana została do opinii władzom miasta Krakowa. Członkowie Forum wspierają utworzenie użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie, jak również zabiegają o objęcie ochroną innych cennych przyrodniczo terenów w Nowej Hucie - w trakcie Dni Ziemi 2002 zaapelowano o ochronę Lasku Mogilskiego.

Na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku, przedstawiciele młodzieży XVI LO uczestniczyli w spotkaniu w Rotherham z przedstawicielami młodzieży z obszarów hutniczych Anglii, Finlandii, Szwecji i Węgier. Jest to jeden z kilku projektów edukacyjnych w Nowej Hucie, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Forum podejmuje działania, które pozwalają przedstawicielom szkół nowohuckich na wymianę doświadczeń w zakresie korzystania z programów edukacyjnych. Szkoły w Nowej Hucie biorą udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju. Wzorcowe Szkolne Ostoje Przyrody znajdują się w XVI LO i w Przedszkolu Samorządowym nr 106.

Forum inicjuje współpracę międzynarodową. W maju 2001 r. członkowie Forum spotkali się z Robertą Gratz - konsultantem Fundacji Braci Rockefellerów, która odwiedzała liczne miejsca w Europie Środkowo-Wschodniej i zapoznawała się z różnymi oddolnymi projektami społeczności lokalnych. Członkowie Forum zorganizowali we wrześniu 2002 r przyjazd do Nowej Huty przedstawicieli European Industrial Regions Association organizacji skupiającej europejskie regiony przemysłowe w celu wymiany doświadczeń i lobbingu w Unii Europejskiej na rzecz wsparcia działań związanych z restrukturyzacją obszarów poprzemysłowych.

W ramach European Mobility Week (16-22 września 2002 r.) odbyło się w Nowej Hucie wiele imprez, przygotowanych przez członków Forum dla Nowej Huty, takich jak:

a) przejazd rowerowy i wodny (motorówkami po Wiśle) z udziałem przedstawicieli władz miasta z Nowej Huty do Urzędu Miasta Krakowa,
b) II Dzień Dziedzictwa Kulturowego Nowej Huty udostępnienie na szczególnych warunkach miejsc na co dzień niedostępnych,
c) szkolna sesja popularno-naukowa w XVI LO nt. zdrowotnych aspektów ruchu.